2024-01-31

Är det lönsamt att leasa solceller?

Trots att solceller är kända för att vara en effektiv och lönsam investering, kan den initiala kostnaden vara en avskräckande faktor för många. Detta har lett till att leasing av solceller har blivit ett attraktivt alternativ för många hushåll och företag.

Leasing av solceller innebär att man inte behöver göra den stora initiala investeringen, utan istället betalar en fast månadsavgift och hyr anläggningen istället. Detta gör det möjligt för fler att dra nytta av solenergi, även om de kanske inte har möjlighet att göra köpa en hel anläggning på en gång. Men en fråga är om det verkligen är lönsamt att leasa solceller?

Hur gör man för att leasa solceller?

Leasing av solceller är en relativt enkel och smidig process, förutsatt att du väljer rätt leverantör. Först och främst bör du undersöka vilka företag som erbjuder denna tjänst. Det finns flera företag på marknaden som erbjuder solceller Mora och andra delar av landet, men det är inte alla som erbjuder möjligheten att leasa dem – så det kan vara en god idé att jämföra olika leverantörer för att hitta den som passar bäst för dina behov och förutsättningar.

Efter att ha valt en leverantör kommer de att ansvara för installationen av solcellerna på din fastighet. Leverantören kommer också att stå för underhållet och eventuell service under den avtalade perioden, vilket vanligtvis ligger på omkring 20 år.

Istället för att göra en stor initial investering betalar du en fast månadsavgift för att använda solcellerna. Du kan sedan använda den el som produceras av solcellerna för att täcka dina egna energibehov, och eventuellt sälja överskottet tillbaka till elnätet.

Det är viktigt att poängtera att du enbart leasar solcellerna, vilket innebär att du inte äger dem – även om dem är installerade på ditt tak. Detta innebär att du inte kommer att kunna dra nytta av eventuella skattelättnader eller subventioner som kan vara tillgängliga för dem som köper sina egna solceller.

Om du bestämmer dig för att du vill avsluta ditt leasingavtal tidigare än planerat, är det oftast möjligt att göra det mot en uppsägningsavgift. Det är också vanligtvis möjligt att köpa loss solcellerna om du bestämmer dig för att du vill äga dem själv.

Vad kostar det?

Kostnaden för att leasa solceller varierar beroende på storleken på anläggningen. Generellt sett kan man förvänta sig att betala en fast månadsavgift. Denna avgift kan variera, men det är viktigt att notera att det oftast finns en minimiavgift, oavsett storleken på din anläggning. Denna minimiavgift ligger oftast runt 500 kr per år.

För att ge en mer konkret bild, kan vi titta på en genomsnittlig anläggning på 20 kW. Kostnaden för att leasa en sådan anläggning ligger vanligtvis mellan 2 000 till 4 000 kr per månad. Detta inkluderar ofta både leasingavgiften och underhållskostnaderna.

Ingen möjlighet till ROT-avdrag

En viktig aspekt att tänka på när det kommer till att leasa solceller är att det inte finns någon möjlighet till ROT-avdrag. ROT-avdraget är en skattereduktion som ges till de som gör vissa typer av renoveringar eller installationer i sina hem, inklusive installation av solceller. Men detta gäller endast om du äger solcellerna.

Eftersom du inte äger solcellerna när du leasar dem, kan du inte dra nytta av detta avdrag.

Fördelar och nackdelar med att leasa solceller

Att leasa solceller har både sina fördelar och nackdelar, och det är viktigt att förstå och väga dessa mot varandra innan man fattar ett beslut.

Fördelar

En av de största fördelarna med leasing av solceller är möjligheten att börja generera egen el utan att behöva köpa hela anläggningen. Istället betalar man en fast månadsavgift, vilket gör det mer ekonomiskt överkomligt för många hushåll och företag.

Dessutom tar leasingföretaget hand om underhåll och reparationer, vilket innebär att du som kund inte behöver oroa dig för dessa kostnader.

Nackdelar

Trots dessa fördelar finns det också nackdelar med att leasa solceller. En av de mest betydande nackdelarna är att du inte äger solcellerna, vilket innebär att du inte kan dra nytta av eventuella värdeökningar på fastigheten.

Ytterligare en nackdel är att du är bunden till ett leasingavtal. Om du bestämmer dig för att sälja din fastighet innan leasingavtalet löper ut, kan du behöva betala en avgift för att bryta avtalet.

Är det lönsamt?

Ja, i de flesta fall visar det sig vara lönsamt att leasa solceller. Detta beror på att så länge solcellerna producerar tillräckligt med el varje år, kommer det att vara lönsamt. Hur mycket solcellerna beräknas att producera kommer företaget i fråga att göra tydligt för dig innan ni sätter igång.

Med det sagt är det alltid viktigt att noggrant överväga alla kostnader, fördelar och nackdelar innan man fattar ett beslut. Var noga med att förstå hur mycket el solcellerna beräknas producera och hur detta jämförs med dina nuvarande elkostnader.