2023-10-29

Behöver man bygglov för asfaltering?

Har du planer på att förbättra en befintlig uppfart, parkeringsplats eller kanske till och med en privat väg genom att asfaltera den? En vanlig fråga som ofta dyker upp när det kommer till detta är: krävs det bygglov för asfaltering?

Idag kommer vi att utforska de olika aspekterna av bygglov och marklov när det gäller asfaltering och besvara på frågan om det krävs eller inte när man t.ex. asfalterar om sin uppfart.

Bygglovs behövs i regel inte

När du planerar att asfaltera din uppfart, lägga marksten eller utföra liknande arbeten, behöver du i de flesta fall inte ansöka om bygglov. Detta beror på att sådana arbeten oftast inte innebär några större förändringar i fastighetens användning eller utseende, och därför inte faller under byggnadsnämndens krav på bygglov.

Det bör dock noteras att det finns vissa undantag från denna regel. Om ditt projekt innebär betydande förändringar av fastighetens karaktär, exempelvis om du planerar att lägga asfalt på en stor del av tomten, kan det hända att du behöver söka bygglov.

Dessutom kan det finnas specifika detaljplaner eller områdesbestämmelser på plats som kräver bygglov för vissa typer av arbeten. Dessa regler varierar från kommun till kommun, och det är därför viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller just för din fastighet innan du påbörjar arbetet.

Marklov behövs oftast

Till skillnad från bygglov, krävs det oftast marklov när man planerar att genomföra markförändringar på sin fastighet, till exempel en asfaltering. Marklov handlar om ändringar som påverkar markens utseende och användning, och asfaltering faller definitivt in under denna kategori.

För att ansöka om marklov behöver du tillhandahålla kommunen med olika ritningar och dokument som illustrerar din planerade åtgärd. Dessa kan inkludera detaljerade ritningar av området som ska asfalteras och en beskrivning av arbetet. Det är viktigt att dessa dokument är noggrant utformade och klart visar vad du planerar att göra, eftersom de kommer att användas av kommunen för att utvärdera din ansökan.

Processen för att ansöka om marklov ser likadan ut som för bygglov. Du kommer att behöva fylla i en ansökan, skicka in dina dokument och betala en ansökningsavgift. Därefter kommer din ansökan att granskas av kommunen, vilket kan ta allt från några veckor till flera månader, beroende på kommunens arbetsbelastning och komplexiteten i ditt projekt.

Kolla upp vad som gäller innan du sätter igång

Innan du sätter igång och anlitar ett företag för asfaltering Stockholm är det av yttersta vikt att du undersöker vilka regler och bestämmelser som tillämpas på ditt specifika projekt. Detta innebär att du bör ta kontakt med din kommun och berätta om dina planer. Din kommun har tillgång till den mest aktuella och relevanta informationen och kan ge dig råd baserat på ditt specifika fall.

Det är viktigt att du får svaret skriftligen, antingen via post eller e-post, så att du har det tillgängligt om det skulle uppstå några problem längre fram. Ett skriftligt bevis på kommunens beslut kan vara till stor hjälp om det skulle bli några tvister eller missförstånd i framtiden.