2023-10-04

De bästa tipsen inför mässan

Mässor kan vara guldgruvor för företag som är ute efter att utöka sitt nätverk, nå ut till potentiella kunder och stärka sin branschposition. Men att delta i en mässa kräver mer än att bara ställa upp en monter och dela ut visitkort.

För att maximera din och företagets vistelse på mässor krävs en välplanerad strategi och fokus på detaljer. I den här artikeln delar vi med oss av våra bästa tips för att säkerställa att ditt företag får ut så mycket som möjligt av de mässor som du deltar på.

Är det så att du vill ha professionell hjälp för att maximera resultatet rekommenderar vi att du tar kontakt med en duktig och erfaren aktör inom området, som t.ex. Mässupport, som då kan ge dig riktigt bra vägledning och tips för att få ut så mycket som möjligt från mässorna du besöker.

Nu sätter vi igång!

Välj rätt mässa för ditt företag

Det första steget för att maximera framgången är att välja den mest relevanta mässan för just ditt företag. Alla mässor passar inte alla företag. Vissa kan vara mer inriktade på B2B, medan andra fokuserar på B2C. Läs på och fundera lite kring vilka mässor som lockar din målgrupp och överväg vilken som passar bäst.

Gör en ordentlig research om de mässor som är aktuella för ditt företag. Titta på tidigare årens deltagare, deras erfarenheter och vilka typer av besökare som vanligtvis deltar. Det kan också vara värdefullt att kontakta arrangören för att få en uppfattning om vilka andra företag som kommer att delta, och huruvida de kompletterar eller konkurrerar med ditt erbjudande.

Se till att din monter är unik

Ett av de effektivaste sätten att sticka ut från mängden och locka besökare till din mässmonter är att se till att den är unik och minnesvärd. Det handlar inte bara om att ha snygga banners och intressanta produkter, utan även om att skapa en helhetsupplevelse som återspeglar företagets varumärke.

När det kommer till monterbyggnation är det viktigt att tänka både kreativt och strategiskt. Försök att få med element som fångar uppmärksamheten på avstånd, men som också håller intresset uppe när besökarna väl har kommit närmare. Det kan vara allt från en interaktiv skärm till en modell av din senaste produkt.

Om du inte har erfarenhet, kunskap eller resurser att bygga en monter kan det vara klokt att anlita någon som kan hjälpa dig med detta. Företag som t.ex. massupport.se erbjuder skräddarsydda lösningar som speglar företagets identitet och behov. De kan hjälpa dig med allt från design och materialval till själva uppbyggnaden av din monter, så att du kan fokusera på det som ditt företag faktiskt är bra på.

Sätt klara och mätbara mål

För att kunna utvärdera framgången av din mässmedverkan är det avgörande att på förhand sätta klara och mätbara mål. Utan definierade mål blir det svårt att mäta effektiviteten och ROI (Return on Investment) av ditt deltagande.

Målen kan variera beroende på vad du hoppas uppnå med mässan. Det kan vara allt från antalet genererade leads och avslutade affärer, till specifika interaktioner som antal produktprovningar eller nedladdningar av en mobilapp. Det viktiga är att målen är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna, ofta benämnda som SMART-mål.

Ta vara på möjligheten att nätverka

Mässor erbjuder en unik arena för att knyta kontakter och bygga relationer, inte bara i din egen monter, men även på mässgolvet i stort. Många företag fokuserar så mycket på sin egen mässmonter att de glömmer bort de otaliga möjligheter till nätverkande som finns runtomkring dem.

Utöver att interagera med besökare i din egen monter, bör du och ditt team aktivt söka möjligheter att nätverka utanför den. Det kan vara genom att besöka andra montrar, delta i paneler, gå på branschspecifika seminarier eller delta i mässans sociala evenemang. Genom att vara aktiv i ditt nätverksbyggande skapar du fler tillfällen att möta potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Tävlingar ökar intresset

En effektiv strategi för att dra till sig uppmärksamhet och engagera besökare vid din mässmonter är att anordna tävlingar eller giveaways. Detta inte bara lockar folk till din monter, utan ger också en möjlighet att samla in kontaktinformation och generera leads.

Tävlingar kan vara allt från en enkel utlottning till mer komplexa interaktiva spel som är kopplade till de produkter och tjänster som ditt företag erbjuder. Den grundläggande idén är att skapa en upplevelse som är både underhållande och informativ, vilket i sin tur skapar ett positivt och minnesvärt intryck av ditt varumärke.

När det gäller giveaways, är det smart att välja artiklar som är användbara och relevanta för mässans besökare, samtidigt som de representerar ditt företag väl. Artiklar som folk faktiskt kommer att använda efter mässan, som anteckningsböcker, USB-minnen eller termosmuggar med företagsloggan är bra val.

Sammanfattningsvis

Mässdeltagande kan erbjuda oändliga möjligheter, men framgången ligger i detaljerna och förberedelsen – allt från att välja rätt mässa och designa en unik monter till att sätta SMART-mål och nätverka aktivt. Varje aspekt spelar alltså en viktig roll. Och glöm inte den extra kryddan som tävlingar och giveaways kan ge för att locka till sig och engagera besökare.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa tips bara bör ses som en startpunkt. Varje mässa är unik, och det bästa sättet att maximera din investering är att anpassa din strategi för att möta de specifika behoven och möjligheterna som varje evenemang erbjuder. Om du känner dig osäker eller vill ha professionell hjälp är det alltid en bra idé att vända sig till experter som exempelvis Mässupport för bra vägledning.