2023-12-03

Håll snuset färskt genom att förvara det rätt

Snus, liksom andra livsmedelsprodukter, har ett bäst före-datum som indikerar hur länge produkten kommer att vara i toppskick. Det finns dock olika sätt att förlänga snusets hållbarhet och livslängd så att det förblir färskt så länge som möjligt.

Denna artikel kommer att guida dig genom olika sätt att förvara snus på, med målet att maximera dess livslängd och kvalitet. Vi hoppas att du finner informationen användbar och att du lär dig något nytt! Men som alltid när det gäller snus och liknande produkter så bör du komma ihåg att ha en måttlig konsumtion om du har bestämt dig för att använda produkten. Ur ett hälsoperspektiv är det dock såklart alltid bättre att avstå helt.

Nu tar vi en titt på hur man förvarar snus på bästa sätt!

Hur ska man förvara snus?

För att bibehålla snusets kvalitet och smak är förvaringen avgörande. Om du gör ditt eget snus är en tät behållare, antingen av plast eller metall, att rekommendera för att hålla snuset färskt. Om du köper ditt snus färdigpaketerat i dosa behöver du inte fundera över vilken behållare som du ska förvara snuset i. Dosorna som snus paketeras i idag är tillräckligt täta för att snus ska hålla länge om dosan är stängd.

När det kommer till var man ska förvara snuset så är kylskåpet det mest optimala valet. Det skapar en miljö fri från ljus, värme och fukt, vilka alla är faktorer som kan försämra snusets kvalitet. För den som planerar att förvara snuset under en längre period är frysen ett alternativ som man kan överväga. Precis som mat går det att förlänga snusets livslängd avsevärt genom att frysa in det.

Varför är det viktigt att förvara snuset korrekt?

Om snus inte förvaras korrekt riskerar det att torka ut – vilket i sin tur kan påverka både smak och konsistens negativt. Därutöver kan en felaktig förvaring leda till att snusets PH-värde och nikotineffekt förändras vilket försämrar upplevelsen och kvaliteten.

Det är dock viktigt att notera att det inte är farligt att använda snus efter att bäst före-datumet har passerat. De är även fullt lagligt för företag att sälja gammalt snus så länge som de gör konsumenter medveten om att att det just är gammalt snus som är till försäljning.

Tobaksfritt snus håller i regel längre

Tobaksfritt snus tenderar att ha en längre hållbarhet jämfört med traditionellt snus. En anledning till detta är att tobaksfria varianter ofta är torrare, vilket gör dem mindre känsliga för förändringar i smak och konsistens.

Detta innebär dock inte att du kan vara mindre noggrann med förvaringen. Precis som för vanligt snus bör tobaksfritt snus förvaras i en lufttät behållare i ett mörkt och svalt utrymme, idealiskt i kylskåpet.

Hur länge håller snus om det förvaras rätt?

Så, vad är då svaret på följande fråga: Hur länge håller snus? Ja, om snuset förvaras korrekt kan det ha en längre hållbarhet än vad många kanske kan tro. Hållbarheten varierar dock beroende på vilken typ av snus det är. Men några generella riktlinjer är följande:

  • Vanligt portionssnus: 16–20 veckor.
  • Lössnus: 10–14 veckor
  • Tobaksfritt snus: upp till 12 månader

Detta är dock som sagt endast riktlinjer och du bör ha i åtanke att faktorer som förvaringsmetod, temperatur och lufttäthet alla kan påverka hållbarheten. Om du vill säkerställa att snuset håller länge bör du därmed se till att du förvarar det på rätt sätt.