2024-02-19

Hur fungerar ROT-avdraget vid takläggning?

När det är dags att lägga om taket står många husägare inför den betydande kostnaden som detta arbete innebär. I Sverige erbjuder staten dock ett ekonomiskt stöd genom ROT-avdraget, som kan lätta på den ekonomiska bördan av sådana renoveringsprojekt.

ROT-avdraget, som står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad, är en skattereduktion som tillåter privatpersoner att dra av en del av arbetskostnaden för hantverkstjänster direkt på fakturan. För takläggningsprojekt kan detta avdrag innebära en betydande besparing och göra det hela mer överkomligt.

Hur mycket kan man dra av med ROT-avdraget?

Med ROT-avdraget kan du som husägare dra av upp till 30% av arbetskostnaden när du anlitar ett företag för att lägga om ditt tak. Det finns dock en övre gräns för hur mycket du kan dra av. För närvarande är det maximala beloppet du kan få i ROT-avdrag 50 000 kronor per person och år. Det betyder att om ditt takarbete har en arbetskostnad på 100 000 kronor, kan du potentiellt sänka din kostnad med 30 000 kronor genom avdraget.

Det är viktigt att komma ihåg att endast arbetskostnaden är avdragsgill och att du inte kan få avdrag för materialkostnader eller annat. Därför är det avgörande att få en tydlig och detaljerad faktura från din entreprenör där arbetskostnaden är specificerad separat från materialkostnaden.

Kan man utnyttja ROT-avdraget om man gör jobbet själv?

Nej, ROT-avdraget är inte tillämpligt om du väljer att utföra takläggningsarbetet på egen hand. Skatteavdraget är designat för de som anlitar externa hantverkare och avdraget kan därmed inte används om man inte anlitar någon annan för jobbet.

Avdraget är avsett att minska kostnaden för arbetskraft vid renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden och kan bara tillämpas när tjänsten köps från ett företag som är godkänt för F-skatt. Som husägare måste du därför betala fullpris för material och arbetskostnad om du utför arbetet själv – utan möjligheten att nyttja ROT-avdraget.

Hantverkaren måste ha giltig F-skattesedel

Precis som vi var inne på här ovanför, för att du som kund ska kunna utnyttja ROT-avdraget måste du anlita en hantverkare eller ett företag som har en giltig F-skattesedel. Detta är ett bevis på att företaget är registrerat för F-skatt hos Skatteverket, vilket innebär att de hanterar sina egna skattebetalningar.

När du ska välja hantverkare för takläggning är det en god idé att försäkra sig om att de har alla nödvändiga tillstånd och att de följer de regler som gäller för branschen. Vi kan ta ett konkret exempel: för de som befinner sig i Landskrona eller dess närområde, kan man exempelvis besöka hemsidan taklaggare-landskrona.se. Där kan du enkelt hitta takläggare Landskrona som har giltig F-skattesedel och som kan hjälpa till med takläggningsarbetet samtidigt som du kan dra nytta av ROT-avdraget. Vill du hitta liknande aktörer i övriga delar av landet kan du googla på ”takläggare” följt av staden, orten eller området där just du bor.

Så utnyttjar man ROT-avdraget

För att utnyttja ROT-avdraget är det första steget att komma överens med din hantverkare om att avdraget ska tillämpas för det arbete som ska utföras, detta bör göras innan arbetet påbörjas. Det är viktigt att detta avtalas i förväg för att undvika missförstånd eller komplikationer i efterhand. När ni har enats och det blir dags för betalning, kommer takläggaren att göra avdraget direkt på din faktura.

Efter att arbetet är slutfört och du har betalat din del av fakturan är det upp till företaget att ansöka om utbetalning för den del av rotavdraget de har räknat bort från din faktura. Denna ansökan görs hos Skatteverket, som sedan granskar och behandlar begäran. När godkännande erhållits får företaget återbetalningen från staten. På så sätt minskas din ekonomiska börda, samtidigt som hantverkaren får full betalning för utfört arbete.