2024-02-22

Hur väljer man rätt fasadfärg?

Att förnya hemmets yttre med ett nytt lager färg kan vara ett spännande projekt. Men valet handlar inte bara om att välja en färg som du tycker om.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när det gäller att välja rätt fasadfärg. Färgen ska passa in i omgivningen, vara hållbar och skydda mot väder och vind. Dessutom bör den spegla din personliga stil och passa för den typ av fasad som du har på fastigheten..

Vilken typ av fasad har du?

För att kunna välja rätt fasadfärg, bör du ta hänsyn till vilken typ av fasad du har. Din fasadtyp avgör i allra högsta grad vilken typ av färg som du bör satsa på.

Träfasad – Träfasader kräver en specifik typ av färg för att kunna stå emot väder och vind. Alkydolja, akrylat och slamfärg är alla lämpliga alternativ för träfasader.

Tegelfasad – För tegelfasader är silikatfärg det bästa valet. Silikatfärg är mycket hållbart och låter teglet andas, vilket hjälper till att förhindra fuktproblem.

Putsfasad – Putsfasader kräver putsfärg, som är speciellt formulerad för att klara av de unika krav som putsade ytor ställer. Putsfärg är mycket hållbart, vattenavvisande och ger en jämn och fin finish.

Vilken typ av färg är huset redan är målat i?

Innan du börjar med ditt färgprojekt, är det viktigt att ta reda på vilken typ av färg ditt hus redan är målat i. Det är rekommenderat att välja samma typ av färg som huset redan är målat i. Anledningen till detta är att det kan uppstå problem om det skiljer för mycket i hårdhet mellan färgtyperna. Om du till exempel har ett hus som är målat med en hård färg och sedan målar över det med en mjukare färg, kan den mjukare färgen börja flagna och spricka.

För att undvika detta problem, bör du försöka matcha den nya färgen med den befintliga. Om du har svårt att avgöra vilken färg det är som redan finns på fasaden, finns det kunniga hantverkare som utöver att hjälpa dig med en fasadrenovering Vellinge (eller i någon annan del av landet), även kan hjälpa till med detta. De har kunskap och erfarenhet att identifiera olika färgtyper och kan rekommendera den bästa färgen för ditt hus baserat på dess befintliga färg.

Du kan inte byta färg hur som helst

Byte av fasadfärg inte kan göras hur som helst. Innan du börjar måla om ditt hus är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller i din kommun. I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov för att ändra färgen på husets fasad. Detta beror på att färgändringar kan ha en stor inverkan på husets karaktär och det visuella intrycket av omgivningen.

För att få ett bygglov behöver du skicka in en ansökan med information om den nya färgen och kompletterat med ritningar. Det kan vara bra att inkludera bilder eller skisser som visar hur huset kommer att se ut efter att det har målats om. Kommunen kommer sedan tillsammans med byggnadsnämnden att bedöma din ansökan utifrån lokala detaljplaner.