2023-11-06

Vanliga varningstecken om det är aktuellt för renovering av trapphuset

Underhåll och förbättring av gemensamma utrymmen inom en bostadsrättsförening (BRF) är en viktig del av att säkerställa en trevlig boendemiljö för alla medlemmar. Ett av de mest centrala utrymmena i en fastighet är trapphuset, och det kan ibland vara svårt att avgöra när det är dags för en renovering.

I denna guide kommer vi att utforska några av de vanligaste varningssignalerna som tyder på att det kan vara dags för en renovering av trapphuset.

1. Slitet golv

Ett av de mest uppenbara tecknen på att det kan vara dags för en renovering av trapphuset är ett slitet golv. Golvet i ett trapphus utsätts för mycket slitage och kan med tiden börja se riktigt tråkiga ut om inte golvet läggs om.

Slitna golv är inte bara en estetisk fråga, det kan också utgöra en säkerhetsrisk. Om golvet är ojämnt eller har skador kan det öka risken för olyckor, som att någon snubblar eller halkar.

Om golvet i trapphuset är slitet, är det ett tydligt tecken på att det kan vara dags att överväga en renovering. En sådan renovering kan innebära att golvet repareras eller byts ut helt och hållet, beroende på skadans omfattning och golvmaterialets livslängd.

2. Färgen börjar flagna

Ett annat tydligt tecken på att det kan vara dags för en renovering av trapphuset är när färgen börjar flagna. Detta kan vara ett resultat av naturligt slitage över tid, men det kan också vara ett tecken på underliggande problem som behöver åtgärdas, såsom fukt eller dålig ventilation.

En ommålning av trapphuset kan göra stor skillnad och verkligen pigga upp känslan i trapphuset. Om du är medlem i en BRF och är i behov av hjälp för att måla trapphus Stockholm finns det flertalet aktörer som ni kan vända er till och be om offert ifrån. Vi rekommenderar alltid att man inhämtar offerter från minst tre olika företag så att man får en bra överblick kring vad som erbjuds och till vilken kostnad.

3. Skadade ledstänger

Ledstänger är en viktig del av av alla trapphus, både för säkerheten och för utseende. De erbjuder stöd när vi går upp eller ner för trapporna och bidrar till att förhindra olyckor. Men med tiden kan de bli skadade på grund av naturligt slitage.

Om du märker att ledstängerna i ditt trapphus är lösa, spruckna eller på något sätt skadade, rekommenderar vi starkt eran renovera dessa. Skadad ledstång kan vara en säkerhetsrisk, särskilt för äldre människor och barn som är mer beroende av dem för stöd.

4. Dålig belysning

Det är viktigt att alla områden i trapphuset är väl belysta för att förebygga olyckor. Om det finns mörka hörn eller om ljuset är svagt, kan det vara svårt att se klokt. Detta kan vara särskilt problematiskt för äldre personer eller de med nedsatt syn.

Belysningen kan även påverka atmosfären i trapphuset. Ett väl belyst trapphus kan ge en inbjudande och trygg känsla, medan ett dåligt belyst trapphus kan skapa en otrygg känsla. Om belysningen i trapphuset är dålig kan även detta vara ett tecken på att det är dags för en renovering.

Det är också värt att notera att energieffektiv belysning kan bidra till att sänka elkostnaderna för fastigheten. Genom att byta till LED-lampor eller andra energieffektiva alternativ kan BRF:er spara pengar på lång sikt, samtidigt som de förbättrar belysningen i trapphuset.